. .

Friday, December 9, 2016

Ẩn ngữ trong truyện ngắn “Kẻ Vô Ơn” của Vũ Thư Hiên

by Lê Tùng Châu Dec 9, 2016


Ẩn ngữ trong truyện ngắn “Kẻ Vô Ơn” của Vũ Thư Hiên

(xin đọc "Kẻ Vô Ơn" bên dưới bài này)

Tổng quan:


“Kẻ Vô Ơn” là truyện ngắn lấy chủ đề "Cải Cách Ruộng Đất" làm trọng tâm của Vũ Thư Hiên (tác giả Hồi Ký Chính Trị 41 Chương: "Đêm Giữa Ban Ngày" -Tiếng Quê Hương xb, USA 1997)
Truyện không đề năm tháng sáng tác nhưng y cứ vào tình tiết và mạch văn, ắt phải được viết vào khoảng đầu những năm 2000 lúc nhà văn đã vào tuổi thất thập.
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Thursday, November 3, 2016

NHỮNG KHUÔN MẶT TÀI PHIỆT

Biên Khảo của VŨ TÀI LỤC - VIỆT CHIẾN Saigon 1974


NHỮNG KHUÔN MẶT TÀI PHIỆT


-->>>Đọc tiếp toàn bài

Tuesday, November 1, 2016

Nhật Ký Đỗ Thọ

by Đỗ Thọ [1935-1964], Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Đồng Nai xuất bản, Saigon 1970, tư liệu của LTChau


Nhật Ký Đỗ Thọ

Kể lại chi tiết cuộc đảo chánh 1-11-1963 cùng cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và em trai, ông Ngô Đình Nhu, Cố Vấn.

-->>>Đọc tiếp toàn bài

Saturday, October 29, 2016

VIỆT LÝ TỐ NGUYÊN

by Giáo Sư KIM ĐỊNH [1915-1997], An Tiêm xuất bản, Saigon 1970


VIỆT LÝ TỐ NGUYÊN430 pages
Biên khảo tâm huyết của Linh Mục, Giáo Sư KIM ĐỊNH [1915-1997] "cốt tìm ra những nét căn bản chạy ngầm xuyên qua lịch sử nước nhà, . . . . . . sự quay về học lại nguồn gốc nước nhà dưới mọi khía cạnh văn minh, văn hóa, định chế, sử địa, văn chương ... không còn là một khảo cổ suông trong thư viện nhưng chính là giúp vào việc kiến quốc, tìm ra và củng cố tinh thần dân tộc, đặt nền tảng vững chắc cho nền quốc học ngày mai..."
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Friday, October 28, 2016

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tổ chức Chính trị, Hành chánh, Tư pháp và Tài chánh - by Đào Văn Hội, Saigon 1959


VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tổ chức Chính trị, Hành chánh, Tư pháp và Tài chánh - by Đào Văn Hội, Saigon 1959


- Cho tới hôm nay, sau 41 năm chiến tranh quốc - cộng im tiếng súng, nhưng tiếng chân chính, tiếng lẽ phải không im, mà ngày càng có cơ vang to hơn bởi nhiều lớp trẻ hậu duệ tinh anh của giống nòi Việt nhất tề cật vấn hỏi tội đoàn người cộng sản phi nhân vô pháp vô luân, vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần.
- Cho tới hôm nay, tuy ngoài miệng thì vẫn còn cố rệu rạo những câu tiêu ngữ "chiến thắng" đã nát nhầu với lý công đạo, nhưng trong bụng dạ tập đoàn máu ba đình run sợ hơn bao giờ hết khi nghe thấy 4 chữ VIỆT NAM CỘNG HÒA, khi nhìn thấy những người trẻ tuổi mới đôi mươi ba mươi tìm lại cờ vàng, tìm lại giá trị Nhân Bản, Tự Do và Dân Chủ của chế độ VIỆT NAM CỘNG HÒA ở miền Nam tự do hơn bốn mươi năm về trước.
Sự tìm về đó chính đáng, và cũng là một lẽ thường hằng biến dịch ắt phải xảy ra của chân lý đất trời, khi ách thống trị máu của tập đoàn máu cộng sản ba đình hoàn toàn phá sản, và chúng đang đang lò dò lê những bước chót tới giá treo cổ của lịch sử để đền tội đã phản trắc với tiền nhân bao đời đã gầy dựng nên giải gấm vóc hình chữ S này.
Trong bối cảnh đó, những tài liệu như biên soạn sau đây của tác giả Đào Văn Hội sáu mươi năm về trước rất có ích cho anh chị em trẻ tuổi -cũng như ngay cả với những người tuổi đã sáu, bảy mươi nếu trước đây lơ đễnh với chính sự nước nhà- cho những ai muốn tìm xem một chế độ Tự Do Dân Chủ với Tam Quyền Phân Lập phân minh (*) ... có cấu trúc công quyền từ thượng tầng trung ương về tới địa phương ... nó như thế nào.
Tìm biết để thấy mối tương phản giữa một chế độ văn minh với một chế độ man rợ nó như thế nào?
Tìm biết để tăng trưởng hiểu biết và trí sáng tạo cho công cuộc tái thiết một nước Việt Nam Dân Chủ hồi sinh nhất định phải đến trong ngày một ngày hai tới đây


Oct, 2016
LTC

-->>>Đọc tiếp toàn bài

Thursday, October 27, 2016

Lễ Quốc Khánh VNCH tại Hà Nội, 26 tháng 10 năm 2016

by bạn trẻ ở Hà Nội - Hội Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Oct. 26, 2016Lễ Quốc Khánh VNCH tại Hà Nội, 26 tháng 10 năm 2016


Các bạn trẻ ở Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Mừng Quốc Khánh đệ Nhất Cộng Hòa ngày 26 tháng 10.
Buổi lễ được thực hiện nghiêm trang và cô đọng nhưng đầy ý nghĩa trong vòng 3 phút
Sau phần tuyên bố lý do là nghi thức chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và đồng cử Quốc Ca

Video Clip Source: Dũng Phi Hổ FB, Oct. 26, 2016
Copy & saved by Lê Tùng Châu
Toàn văn tuyên bố:
(typing by Lê Tùng Châu)
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Quân Sử III

by Bộ Tổng Tham Mưu Việt Nam Cộng Hòa 1971 [TTM / QLVNCH]


Sử Việt Nam cận đại khởi từ thực dân Pháp xâm lăng 1847 đến khi Nhật can thiệp vào Đông Dương 1945

Quân Sử III

Chủ biên: Đại Tá Phạm Văn Sơn
Biên Soạn: Thiếu Tá Lê Văn Bân
Trung Tâm Ấn Loát Ấn Phẩm Quân Lực VNCH [ALAP/QLVNCH] ấn hành
Bộ TTM xuất bản
Saigon 1971
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Wednesday, October 26, 2016

Lịch Sử Các Đảng Phái Quốc Gia

by Nguyễn Khắc Ngữ [1935-1992] (xin đọc về Tác Giả bên dưới Post này) - Tủ Sách Nghiên cứu Sử Địa 1991


Các Đảng Phái Quốc Gia [1]


Sử Việt Nam cận đại
Lịch sử các Đảng phái Việt Nam kể từ thời kháng Pháp

-->>>Đọc tiếp toàn bài

Tuesday, October 25, 2016

Tập San SỬ ĐỊA

Flip Book formatted by LTChau Oct. 2016


Tập San SỬ ĐỊA

Tập san Sưu tầm, Khảo cứu & Giáo khoa Sử Việt Nam và Thế giới
by Nhóm Giáo Sư, Sinh viên Đại Học Sư Phạm Saigon, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, chủ trương và thực hiện
Trọn bộ Tập san Sử Địa gồm 29 số, từ Số 1 [tháng 1, 2 năm 1966] cho đến Số 29 [tháng 3 năm 1975]
Sách được nhà sách Khai Trí (62 Đại lộ Lê Lợi Saigon) bảo trợ in ấn và phát hành


-->>>Đọc tiếp toàn bài

Monday, October 24, 2016

Việt Nam Văn Hóa Sử Cương

by Đào Duy Anh [1904-1988].- Quan Hải Tùng Thư 1938 - Sách do Hoàng Kỳ Nguyễn gởi tặng Lê Tùng Châu Library - Sep 2016


Việt Nam Văn Hóa Sử Cương

by Đào Duy Anh [1904-1988]
Quan Hải Tùng Thư 1938
Sách do Hoàng Kỳ Nguyễn gởi tặng Lê Tùng Châu Library - Sep 2016

-->>>Đọc tiếp toàn bài

VĂN HÓA LÀ GÌ

của Đào Duy Anh 1948 - saved & FlipBook formartted by LTChau Oct. 14, 2016


VĂN HÓA LÀ GÌ

by Đào Duy Anh [1904-1988]
[Quan Hải Tùng Thư]
Nhà Xuất Bản Tân Việt in và phát hành tại Saigon 1948 - 75 pages
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Sunday, October 23, 2016

Từ Binh Pháp Tôn Ngô Ðến Chiến Lược Nguyên Tử

by Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000) - Bộ 3 quyển Thượng, Trung & Hạ - Quan Điểm xb Saigon 1965, 1966, 1967 - tài liệu riêng & Flip Book formatted by LTChau.


Từ Binh Pháp Tôn Ngô Ðến Chiến Lược Nguyên Tử (quyển Thượng)


-->>>Đọc tiếp toàn bài

Saturday, October 22, 2016

Đi Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng

by Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000) - tài liệu riêng & Flip Book formatted by LTChau.


Đi Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng

Nhận Thức Luận by Nghiêm Xuân Hồng
Quan Điểm tái bản Saigon 1967
Không đọc không thể nhận thức rõ Cộng Sản Là Gì

-->>>Đọc tiếp toàn bài

Tuesday, October 18, 2016

Lịch Trình Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt Nam

by Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000) - sách do anh Khang Tran gởi tặng 2015


Lịch Trình Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt Nam

Nhận Thức Luận & Chính trị Sử quan by Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000)
Quan Ðiểm xb Sàigòn 1958

Một quyển sách mà những người quốc gia và những dissident đang đấu tranh giật sập tập đoàn đỏ ba đình không thể không đọc.
Bản tái bản tại USA sau 1975
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Friday, October 14, 2016

VIỆT NAM MÁU LỬA

Sách dày 530 pages by Nghiêm Kế Tổ - Ấn Quán VÕ VĂN VÂN Saigon 1954


VIỆT NAM MÁU LỬA

biên khảo sử Việt Nam cận đại [giai đoạn từ Chính Phủ Trần Trọng Kim - tháng 4/1945- đến Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước và sự hình thành Quốc Gia Việt Nam] của Nghiêm Kế Tổ, một trong các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng (cùng thời với Vũ Hồng Khanh)

-->>>Đọc tiếp toàn bài

Đại Tá Võ Đại Tôn 2016

by Đại Tá Võ Đại Tôn - ngày 14 Tháng Mười 2016 tại Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ Ủng Hộ Đồng Bào Ngư Dân Miền Trung Việt Nam đang bị lụt lội nặng nề trong nước - Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, Melbourne, Victoria, Australia


Đại Tá Võ Đại Tôn 2016Năm 1977, cựu Đại Tá Võ Đại Tôn đã đứng ra lập Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt Nam tại Úc Châu và năm 1978, lập Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc tại Hoa Kỳ và Âu Châu.
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Thursday, October 6, 2016

Mối Tình Màu Hoa Đào

by Nguyễn Mạnh Côn - Giao Điểm xb, Saigon 1965 - Tư liệu riêng của LTChau


Mối Tình Màu Hoa Đào

by Nguyễn Mạnh Côn
Giao Điểm xb, Saigon 1965
352 pages

NGUYỄN MẠNH CÔN: Tôi có ít điều buồn, đều không thể nói ra ở đây. Tôi sẽ vui, khi nào những nỗi buồn hiện nay châm dứt. Bạn có bao giờ nằm mơ thấy những người thân của mình bước lần tới bờ vực thẳm rồi, mà bạn há miệng cố kêu mà không thành tiếng hay không?
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Lạc Đường Vào Lịch Sử: 1945

by Nguyễn Mạnh Côn - Giao Điểm xb, Saigon 1966 - Tư liệu riêng của LTChau


Lạc Đường Vào Lịch Sử: 1945

by Nguyễn Mạnh Côn
294 pages
Giao Điểm xb, Saigon 1966

-->>>Đọc tiếp toàn bài

Truyện Ba Người Lính Nhảy Dù Lâm Nạn

by Nguyễn Mạnh Côn - NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xb Saigon 1960 - Tư liệu riêng của LTChau


Truyện Ba Người Lính Nhảy Dù Lâm Nạn

by Nguyễn Mạnh Côn
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xb
Saigon 1960
300 pages


Tập Truyện ngắn - Dự tri Khoa học - Lý Thuyết hoặc Dự Thuyết về Khoa Học (nhất là ảnh hưởng của Thuyết Tương Đối của Einstein) đồng thời diễn bày quan điểm, viễn kiến riêng độc đáo về Lịch Sử (thời Quang Trung Nguyễn Huệ)
-->>>Đọc tiếp toàn bài

Wednesday, October 5, 2016

HAI MƯƠI NĂM QUA: Việc Từng Ngày 1945-1964

by Đoàn Thêm [1915-2005] - Tựa của Lãng Nhân, Nam Chi Tùng Thư xb, Saigon 1966, tài liệu riêng của LTChau - saved & FlipBook formartted by LTChau


HAI MƯƠI NĂM QUA 1945-1964

Việc Từng Ngày
by Đoàn Thêm [1915-2005]
Tựa của Lãng Nhân
Nam Chi Tùng Thư xb, Saigon 1966

-->>>Đọc tiếp toàn bài